یکصد نکته برای موفقیت

1- در تمام کارهایم به خداوند متعال توکل میکنم و او را فراموش نمی کنم
2- در برابر خطای دیگران انتقام نمی گیرم
3- دوست و همنشین خود را از میان نیاکان و بزرگان انتخاب میکنم
4- برای رسیدن به هدف بهترین راه را انتخاب میکنم
5- از حسن نیت دیگران سوء استفاده نمیکنم
6- کسی که نگران آینده است بیهوده انرژی خود را تلف میکند
7- در کارهایم سعی دارم اخلاص عمل داشته باشم
8- برای هر کاری ابتدا فکر میکنم سپس اقدام مینمایم
9- سالانه هزینه امور خود را تعیین میکنم
10- شرط اساسی برای یک زندگی آرام تفاهم است
11- مسایل مهم را بدون بررسی و تحقیق نمیپذیرم
12- از کار و تحصیل لذت میبرم
13- با همکارانم آرام و منطقی برخورد میکنم
14- آنقدر دریا دل باش که موجهای تشویق آرامشت را بر هم نزنند.
15- دنیا ارزش افسوس خوردن ندارد.
16- از خطای قبلی خود عبرت میگیرم و دوباره آن را مرتکب نمیشوم.
17- برای شوخی و مزاح موقعیت شناس باش.
18- کارت را دوست داشته باش تا احساس خوشبختی و موفقیت کنی.
19- با عقل و عشق سرنوشت ازدواج خود را نیکو کن.
20- در مطالعات عاقلانه عمل کن.
21- به آب جاری زیاد نگاه کن.
22- بسیار کنجکاو باش تا بسیار بدانی.
23- یک جرقه علمی میتواند نتایج سودمندی به بار آورد در شناسایی آن جرقه ها بکوش.
24- اگر کسی به تو ظلم کرد او را ببخش ولی زیر بار ظلم نرو.
25- به هنگام تنگدستی آراسته باش.
26- تجربه را تجربه کردن خطاست.
27- ارزش زندگی به عرض آن است نه به طول آن.
28- ریشه افزایش عقل گفتگو و مباحثه علمی است.
29- رفتارت همراه با تواضع باشد.
30- هیچ گاه دست از تلاش بر ندار.
31- در اوج قدرت انسان باش.
32- روز نجات انسان امروز است نگران فردا نباش.
33- غیر خدا در نظرت کوچک است.
34- متعالی فکر کن تا متعالی گردی.
35- در زندگی میانه رو باش.
36- نسبت به مسایل اطراف حساس باش.
37- با جماعت باش اما قبل از آن جماعت را بشناس.
38- طبع بلند داشته باش.
39- گاهی نیمه های شب به معبودت بیندیش.
40- ابتدا بیندیش سپس لب به سخن بگشا.
41- دنیا مزرعه آخرت است مزرعه آخرت خود را آباد کن.
42- در کلام و رفتارت مودب باش.
43- به کوچکترها سلام کن.
44- به کسانی که اعتماد ندارم قرض نمیدهم.
45- قدر لحظه لحظه عمرت را بدان.
46- علم بی نهایت در اختیار خدایت با او مرتبط باش تا خودش علم را به صورت نوری بر قلبت بتاباند.
47- در مسایل مالی با همسرم صادق هستم.
48- همکاران خود را دل سرد نکن.
49- در کارت با صلابت باش.
50- فروتنی لازمه کمال است.
51- چشم خود را عفیف نگه دار.
52- آگاهانه عمل کن.
53- احساسات خود به همسرم را به زبان می آورم.
54- خود را دوست بدار تا بتوانی دیگران را دوست داشته باشی.
55- جلوتر از پدر ومادرت را مرو.
56- در سخنرانی کلام را به درازا مکشان.
57- هر آنچه را که لازم داری بیاموز.
58- نگران آینده نباش اما آینده نگر باش.
59- دیدگاه وسیع داشته باش ولی گام های کوچک بردار.
60- جوانی بهترین لحظه عمر است از لحظه لحظه آن استفاده کن.
61- آرزوهای خود را بخاطر بیاور و بنویس.
62- از موفقیت دیگران خوشحال میشوم.
63- تفاوت میان احتیاط و ترس را بدان.
64- همیشه یک برگ یادداشت و خودکار به همراه دارم.
65- همیشه در زندگی امیدوارم.
66- خودتان را در برابر حوادث بیمه کنید.
67- به کارهایت رنگ خدایی بده.
68- آن قدر بزرگوار باش که خشمت در کنترل تو باشد.
69- اگرچه گفتن حق تلخ است ولی حقیقت را بگو.
70- علمت را در خدمت ارزش ها به کار ببند.
71- کار همکارانت را به نام خودشان ثبت کن.
72- اولین گام موفقیت داشتن انرژی است.
73- برای پیشرفت خود خالصانه دعا میکنم.
74- بعضی مواقع سکوت پیشه کن.
75- فرصت های پیش آمده را به یک موقعیت عالی تبدیل کن.
76- کار خیر انجام بده و از لذت آن بهره مند شو.
77- در سن های بالا کودکی خود را به یاد آور.
78- هیچ وقت خودت را عقل کامل فرض نکن.
79- دعا کن خداوند لطفش را شامل حالت کند.
80- لهجه بومی شهر و منطقه خود را حفظ کن.
81- انسان عاقل کمتر حرف میزند و بیشتر گوش میدهد.
82- برای تلاش همکاران خود ارزش قائل شو.
83- در خرید خودرو کامل بودن اسناد آن از قیمتش مهم تر است.
84- حکمت نوری است که در دل های نورانی اثر می کند.
85- تنها راه سعادت در جهان طریق راستی است آن طریق را بجوی.
86- قبل از ازدواج به همسرت قول هایی بده که در آینده بتوانی از آن برآیی.
87- مدتی یکبار در خلوت با خود درد دل کن.
88- خداوند را ناظر و حاضر بر کارهایم میدانم.
89- نقش وجدان را در تمام کارهایت جدی بگیر.
90- در سفر همه پولت را در یک محل نگذار.
91- روح و درون خود را زیبا کن.
92- با محیط خارج از سازمان خود ارتباط داشته باش.
93- عشق به قدرت پایان یافتنی است در پی قدرت عشق باش.
94- شاد باش و شادی آفرین.
95- هر کاری را برای رضای خدا انجام ده نه برای رضای دیگران.
96- به همکارانت شهرت و اعتبار ببخش.
97- برای سخن گفتن موقیت زمانی را درک کن.
98- نظرات خود را بر فرزندت تحمیل نکن.
99- در کارهایم میکوشم خلاق و نو آور باشم.
100- به هر کجا نگاه کنی خدا را می بینی پس به اطراف خود دقیق بنگر. 

/ 1 نظر / 39 بازدید
سعید

سلام . بسیار آموزنده و خوب بود . انشا’الله همه عمل کنیم .